CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY ĐỨC THỌ(HKD VŨ ĐỨC THỌ).

51-53 Hoàng Hoa Thám, Phố Thanh Sơn, Phường Thanh Bình, Thành Phố Ninh Bình.