CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY ĐĂNG NGA

259 Khánh Yên, Phố mới, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai