TRUNG TÂM BẢO HÀNH ĐIỆN CƠ HỒNG LINH.

199 Lê Duẫn, Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.