CỬA HÀNG DANH

598 (số cũ 146) Nguyễn Huệ, Phường Quyết Thắng, Thành Phố KonTum, Tỉnh Kon Tum