CỬA HÀNG CHÂU SỸ

Số 992, đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước