CỬA HÀNG ANH DUYỆT

Thôn 2, Chợ QUẢNG TÍN, huyện ĐĂK R’LAP , tỉnh ĐĂK NÔNG