CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VIỆT ĐỨC

Cụm 13, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội