CÔNG TY TNHH MTV TM NGỌC HƯƠNG

Số 165, Đường Quang Trung, Tổ 16 Phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang