CÔNG TY TNHH BẮC HẢI

Số 02 Cửa Tả, Phường Lam Sơn, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa