CỬA HÀNG NGUYỄN ĐOÀN

Ngã ba Hữu Nghị, TT Cổ Lễ, Trực Ninh, Nam Định