CỬA HÀNG TRUYỀN OPE

719 Quang Trung, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai