Pin Nailer

Pin Nailer

PT354DSAJ CORDLESS PIN NAILER(12V MAX)

Fast charger DC10SB, 2 BL1021B 12Vmax 2.0Ah batteries

PT354DSYJ CORDLESS PIN NAILER(12V MAX)

1 DC18SB Fast charger, 2 BL1016 12Vmax 1.5Ah batteries