YEN BINH STORE

28A Ton Dan, Hong Bang, Hai Phong.