BRANCH OF TRAN HUNG PHAT COMPANY LIMITED IN DA NANG.

100B Trieu Nu Vuong, Hai Chau 2 Ward, Hai Chau District, Da Nang City.