THANH KIM STORE

Bicosi Residential Area, Group 1, Quarter 3, Uyen Hung Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong