Lam Quoc Trung store

71 Ngo Duc Ke , An Lac Ward, Quan Ninh Kieu.