KHANH DAT ELECTRONIC ENGINEERING CO., LTD

29/2A Dong Chieu street, Tan Dong Hiep ward, Di An town, Binh Duong province