DUC TOAN STORE ( KING BEAR COMPANY LIMITED)

19 Hoang Van Thu, Duong Dong Ward, Phu Quoc City, Kien Giang Province.