Dien Co Nhan store

group 3, hamlet Duong Bao, Duong To, Phu Quoc Kien Giang.