HP001GM201 MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

HP001GM201

Tính năng

( 02 pin 40V Max 4.0 Ah, 01 sạc nhanh. )

Khả Năng Wood (Auger-Bit): 50 mm (2") Siding Board: 220 mm (8-5/8") Adjustable Circle: 76 mm (3") Flat Bit: 50 mm (2") Formwork: 50 mm (2") Forstner Drill Bit: 76 mm (3") Hole Saw: 152 mm (6") Multi-Siding Core Bit: 220 mm (8-5/ 8") Ship Auger: 50 mm (2") Single Spur Auger Bit: 50 mm (2") Wood (Drill Bit): 50 mm (2")
Khả Năng Đầu Cặp 1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Kích thước (L X W X H) w/ BL4020 / BL4025: 182 x 86 x 275 mm (7-1/8 x 3-3/8 x 10-7/8") w/ BL4040: 182 x 86 x 282 mm (7-1/ 8 x 3-3/8 x 11-1/8")
Lưc đập/Tốc độ đập High / Low: 0 - 39,000 / 0 - 9,750
Lực Siết Tối Đa Hard / Soft: 140 / 68 N·m (1,240 / 60 0 in.lbs.)
Lực Siết Khóa Tối Đa 125 N·m (1,100 in.lbs.)
Công suất tối đa 1,000 W
Trọng Lượng 2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)
Tốc Độ Không Tải High / Low: 0 - 2,600 / 0 - 650
Tay cầm (127551-9), móc treo (346317-0), mũi vít 2-45 (+)(-), giử mủi vít (452947-8), pin, sạc.