CL003GZ03 MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN(MÀU XANH/BL)(40V)

CL003GZ03

Tính năng

( Không bao gồm pin, sạc. )

Sức Chứa/Khả Năng Chứa 250 mL
Sử Dụng Liên Tục(Phút) w/ BL4025, Mode 1 / 2 / 3 / 4 : 80 / 40 / 25 / 16 min
Kích thước (L X W X H) w/ Pipe & Nozzle, w/ BL4020 / BL4025: 1,106 x 113 x 177 mm (43-1/2 x 4-7/16 x 7") w/ Pipe & Nozzle, w/ BL4040: 1,121 x 113 x 177 mm (44-1/4 x 4-7/16 x 7")
Lưu lượng khí tối đa 1.0 m³/min
Lưu Lượng Hút Tối Đa 20 kPa (2,000 mmH2O)
Trọng Lượng 1.9 - 2.5 kg (4.2 - 5.5 lbs.)
lưu lượng hút tối đa w/ Easy shake off filter EX, Mode 1 / 2 / 3 / 4: 15 / 35 / 60 / 100 W
Bộ lọc H (1910C9-5), đầu hút T (127827-4), đầu hút khe (413859-0, kẹp giữ ống (459355-4), ống thẳng nhựa (459356-2)