UR101CZ MÁY CẮT CỎ DÙNG PIN(BỘ CẤP NGUỒN/BL)(18Vx2)

UR101CZ

Tính năng

( Không bao gồm pin và sạc )

Độ Rộng Lưỡi Cắt Metal Blade: 255 mm (10") Nylon Cutting Head: 430 mm (17") Plastic Blade: 255 mm (10")
Kích thước (L X W X H) UR101C: 1,760x628x550 mm (69-1/4"x24-3/4"x21-5/8") UR201C: 1,795x400x269 mm (70-1/2"x15-3/4"x10-5/8") UR101C: 5.2 kg (11.5 lbs.) / UR201C: 4.7 kg (10.4 lbs.)
Trọng Lượng UR101C: 5.2 kg (11.5 lbs.) / UR201C: 4.7 kg (10.4 lbs.)
Tốc Độ Không Tải Metal Blade (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 Nylon Cutting Head (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600 Plastic Blade (305 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 Plastic Blade (255 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
Kích Cỡ Trục M10 x 1.25 LH
Độ Rung/Tốc Độ Rung Left / Right: 2.5 / 2.5 m/s² or less
Lưỡi kim loại 255mm (198345-9), bảo vệ lưỡi, dây đeo vai (197243-4), túi phụ kiện, kính bảo hộ (195246-2), cờ lê.