DML813 ĐÈN CÔNG TRƯỜNG DÙNG PIN(18V/14.4V)

DML813

Tính năng

( Không bao gồm pin, sạc )

Kích thước (L X W X H) Folding Position: 260x216x1,000 mm (10-1/4"x8-1/2"x39-3/8") Operating Position (Max Height): 573x658x1,250-2,240 mm (22-1/2"x26"x49-1/4"-88")
Độ Chiếu Sáng at 1m from the light source: 1,250 / 750 / 400 lx at 3m from the light source: 130 / 80 / 40 lx at 5m from the light source: 50 / 30 / 15 lx
Độ Sáng High / Mid / Low: 3,000 / 1,700 / 900 lm
Trọng Lượng 7.0 - 7.7 kg (15.4 - 17.0 lbs.)
Thời gian sử dụng (giờ) w/ BL1850(B) Low / Mid / High: 10 / 5.5 / 3