DML810 ĐÈN CÔNG TRƯỜNG DÙNG ĐIỆN VÀ PIN (18V/14.4V/AC)

DML810

Tính năng

( Không bao gồm pin, sạc )

Độ Chiếu Sáng at 1m from the light source: 550 / 300 / 150 lx
Độ Sáng High / Med / Low: 5,500 / 3,000 / 1,500 lm
Trọng Lượng 13.9 - 15.3 kg (30.6 - 33.7 lbs.)
Thời gian sử dụng (giờ) High: 4.0 / Medium: 8.5 / Low: 18
Dây cấp nguồn: 2,5 m (8.2 ft)