DFV215A03 ÁO KHOÁC KHÔNG TAY LÀM MÁT SỬ DỤNG PIN SIZES L

DFV215A03

Tính năng

( Không bao gồm pin, sạc. )

Chiều Dài 69
Quạt, Cáp A