CL108FDSY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

CL108FDSY

Tính năng

( 1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh )

Sức Chứa/Khả Năng Chứa 600 mL
Sử Dụng Liên Tục(Phút) With BL1041B: Max/ High/ Normal: 20/ 24/ 50
Kích thước (L X W X H) 956x110x150 mm (37-5/8"x4-5/16"x5-7/8")
Lưu lượng khí tối đa 1.3 m³/min
Lưu Lượng Hút Tối Đa (Nước) 4.4 kPa (445 mmH2O)
Trọng Lượng 1.0 - 1.2 kg (2.3 - 2.7 lbs.)
lưu lượng hút tối đa Max/ High/ Normal: 32/ 20/ 5W
Đầu hút T, đầu hút khe, túi bụi, pin, sạc