CV101DZS ÁO KHOÁC SƯỞI ẤM DÙNG PIN SIZE S

CV101DZS

Tính năng

( Không bao gồm pin , sạc )

Cài đặt nhiệt High / Medium / Low
Vùng nhiệt Total / Shoulders / Back: 2 / 1 / 1
Trọng Lượng BL1015: 700 g (1.5 lbs); BL1040B: 860g (1.9 lbs)