FJ502DZS ÁO KHOÁC LÀM MÁT DÙNG PIN-SIZE S

FJ502DZS

Tính năng

( Không bao gồm pin , sạc )

Lưu Lượng Khí Turbo / High / Mid / Low: 2.2 / 2.1 /1.7 / 1.5 m³/min