FJ502DZL ÁO KHOÁC LÀM MÁT DÙNG PIN-SIZE L

FJ502DZL

Tính năng

( Không bao gồm pin , sạc )

Lưu Lượng Khí Turbo / High / Mid / Low: 2.2 / 2.1 / 1.7 / 1.5 m³/min