FJ301DZLL ÁO KHOÁC LÀM MÁT DÙNG PIN- SIZELL

FJ301DZLL

Tính năng

( Không bao gồm pin , sạc )

Lưu Lượng Khí Turbo / High / Mid / Low: 1.4 / 1.2 / 1.0 / 0.8 m³/min
Trọng Lượng 1.5 - 1.9 kg (3.3 - 4.1 lbs.)
Thời gian sử dụng (giờ) BL1860B Low / Mid / High: 34 / 25 / 14
Kẹp phơi áo.