FJ202DZ3L ÁO KHOÁC LÀM MÁT DÙNG PIN-SIZE 3L

FJ202DZ3L

Tính năng

( Không bao gồm pin , sạc )

Lưu Lượng Khí High:1.2, Medium:1.0, Low: 0.8, Turbo: 1.4 m3/min
Trọng Lượng 0.08 - 0.15 Kg (0.21 - 0.3 lbs)
Kẹp phơi áo.