CL104DWYX MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN(10.8V)

CL104DWYX

Tính năng

( Sạc DC1001 )

Khả Năng 500mL
Sử Dụng Liên Tục(Phút) 10 (Turbo), 15 (High), 30 (Low) CL104D / CL104DX 7 (Turbo), 10 (High), 20 (Low) CL105D / CL105DX
Kích thước (L X W X H) 446x113x136mm (17-1/2"x4-7/16"x5-3/8")
Lưu Lượng Hút Tối Đa (Nước) 3.3kPa (340mmH2O)
Trọng Lượng 1.1kg (2.3lbs
Đầu hút T (122859-6), đầu hút khe (451243-1),ống nối dài (451244-9),giá đỡ ống hút bụi (451245-7),giá đỡ (199971-7),túi bụi giấy 5 cái/bộ (194566-1),túi bụi (166084-9).