HP347D001 MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN

HP347D001

Tính năng

( 2 pin BL1815G, 1 sạc DC18WB )

Sức Chứa/Khả Năng Chứa Adjustable Circle: 50 mm (2") Flat Bit: 25 mm (1") Formwork: 25 mm (1") Forstner Drill Bit: 50 mm (2") Hole Saw: 50 mm (2") Multi-Siding Core Bit: 50 mm (2") Ship Auger: 25 mm (1") Single Spur Auger Bit: 25 mm (1") Wood (Drill Bit): 25 mm (1")
Khả Năng Đầu Cặp 0.8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Kích thước (L X W X H) 216 x 83 x 235 mm (8-1/2 x 3-1/4 x 9-1/4")
Lưc đập/Tốc độ đập High / Low: 0 - 21,000 / 0 - 6,000
Lực Siết Khóa Tối Đa 23 N·m (200 in.lbs.)
Trọng Lượng 1.4 kg (3.1 lbs.)
Tốc Độ Không Tải High / Low: 0 - 1,400 / 0 - 400
Mũi vít (+)(-) (784636-0), Hộp đựng đồ, Pin, Sạc.