Bộ Sản Phẩm

Bộ Combokit

DLX2189T BỘ SẢN PHẨM(DDF484+DTD153)(18V)

13.200.000 VND

2 Pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, 1 thùng đựng

DLX2202TX1 BỘ SẢN PHẨM(DHP484+DJV182)(18V)

16.280.000 VND

Bao gồm 2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DLX2215TX2 BỘ SẢN PHẨM(DHP484+DGA408)(18V)

14.410.000 VND

bao gồm 2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh DC18RC

DLX2395J BỘ SẢN PHẨM(DTD156+DGA404++BL1830B*2+DC18RC)(18V)

10.912.000 VND

Bao gồm 2 pin 18V 3Ah, 1 sạc thường

DLX2414AJ BỘ SẢN PHẨM(DTD157+DHP487+DC18RC+BL1820BX2)

11.000.000 VND

Bao gồm 2 pin 18V 2Ah, 1 sạc thường

DLX2423AJ BỘ SẢN PHẨM(DTD157+DDF487+DC18RC+BL1820BX2)

10.890.000 VND

Bao gồm 2 pin 18V 2Ah, 1 sạc thường

DLX2426TX1 BỘ SẢN PHẨM(DDF484+DGA404)(18V)

13.860.000 VND

bao gồm 2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh