DLX2395J BỘ SẢN PHẨM(DTD156+DGA404++BL1830B*2+DC18RC)(18V)

DLX2395J

Tính năng

( Bao gồm 2 pin 18V 3Ah, 1 sạc thường )

Thùng Makpac