DLX2202TX1 BỘ SẢN PHẨM(DHP484+DJV182)(18V)

DLX2202TX1

Tính năng

( Bao gồm 2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh )

bộ lưỡi cưa lọng, mũi vít