DLX2189T BỘ SẢN PHẨM(DDF484+DTD153)(18V)

DLX2189T

Tính năng

( 2 Pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, 1 thùng đựng )