DLX2161X BỘ SẢN PHẨM(DHR242+DGA404Z+BL1830B*2+DC18RC)(18V)

DLX2161X

Tính năng

( 2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh )