CLX230X1 COMBO KIT BỘ SẢN PHẨM(HP333D+JV101D)(12V MAX)

CLX230X1

Tính năng

( 2 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc )

Lưỡi cưa lọng x3 , Mũi khoan x3