CLX205SX2 BỘ SẢN PHẨM(HP332D+TD111D)(12V MAX)

CLX205SX2

Tính năng

( 2 pin 12Vmax 1.5Ah, 1 sạc nhanh )