Laser multi-angle saw

LS1018L

Features

Price : 7.350.000 VND ( Included VAT )

Capacity At 45° 91x 220mm
Capacity At 90° 91x 310mm
Diameter Of Grip -260mm (10-1/4”)
Dimensions (L X W X H) 702 x 551 x 557 mm
  • Lưỡi cưa: 01 cái
  • Bộ kẹp: 01 bộ
  • Túyp mở ốc
  • Thước tam giác
  • Túi chứa bụi