PHÚC MÁY CƯA 2

1038A Quang Trung, thị xã  An Khê, tỉnh Gia Lai