CỬA HÀNG VINH THỊNH

213 Nguyễn Du, huyện Cư M’gar, tỉnh Đaklak