CỬA HÀNG VĨNH PHÁT 2

SỐ 95/2, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, P. MỸ PHƯỚC, TP. LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG