CỬA HÀNG TRUNG HỐ NAI

2/7, Khu Phố 5A, Phường Tân Biên, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai