CỬA HÀNG THƯ PHÚ

QL57, NGÃ 3 CÂY TRÂM, CHỢ BA VÁT, HUYỆN MỎ CÀY BẮC, TỈNH BẾN TRE