CỬA HÀNG THỊNH PHÁT

657 Bùi Văn Hòa, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đông Nai