CỬA HÀNG THÍCH LÀM MỘC.

234 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, TP Hồ Chí Minh.