CỬA HÀNG THÀNH CÔNG

E3, đường Trần Văn Trà, phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.