CỬA HÀNG PHƯỢNG VỸ

Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng